Group Created with Sketch.
חולים
{{totalDeciesed.totalCount}}
ישראל
{{totalDeciesed.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
חולים בישראל
{{totalInIsrael}}
{{city.title}}
{{city.covid_cases.length}}
אחרים
{{otherCities}}
דווח עכשיו
החלימו
{{totalRecovered.totalCount}}
ישראל
{{totalRecovered.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
מתים
{{totalDead.totalCount}}
ישראל
{{totalDead.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
יוני 14, 2020

איסור רחצה בחוף בית ינאי

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרחצה בחוף בית ינאי, עקב חשד לזיהום הים שמקורו בנחל אלכסנדר. המשרד ממשיך במעקב.

אפריל 21, 2020

כחלק מזיכרון השואה, מנכ״ל בכיר למינהל משאבי אנוש קרא מתוך ״משעולי התאומות – משאולי התהומות״

כחלק מזיכרון השואה, מר דב פסט סמנכ״ל בכיר למינהל משאבי אנוש קרא הבוקר בפתח הערכת מצב היומית שמקיים המשרד באירועי הקורונה, פרק מתוך הספר ״משעולי התאומות - משאולי התהומות״ שמגולל...

מרץ 29, 2020

אזהרה מפני רכישת ג’ל אלכוהול מזוייף ש.שוורץ

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכה ורכישה של ג'ל אלכוהול ש.שוורץ אשר נמצאו מזוייפים המוצרים משווקים מבלי שנבדקו וללא רישיון משרד הבריאות כדין. למוצר המזוייף יש משאבה בצבע כחול במקום...

מרץ 19, 2020

אזהרה מפני רכישת המוצר “סטוקי”

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכה ורכישה של המוצר Dr. Cosmetics Antibacterial Hand Sanitizer Gel אשר נמכר בחנות בשם "סטוקי" ויתכן שבחנויות נוספות , מבלי שנבדק וללא רישיון משרד הבריאות...