Group Created with Sketch.
חולים
{{totalDeciesed.totalCount}}
ישראל
{{totalDeciesed.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
חולים בישראל
{{totalInIsrael}}
{{city.title}}
{{city.covid_cases.length}}
אחרים
{{otherCities}}
דווח עכשיו
החלימו
{{totalRecovered.totalCount}}
ישראל
{{totalRecovered.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
מתים
{{totalDead.totalCount}}
ישראל
{{totalDead.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
מרץ 6, 2020

​שני חולים נוספים בסביבות גיל 50, ממרכז הארץ

​שני החולים בסביבות גיל  50, ממרכז הארץ חולה מספר 18 חזר  בתאריך ה 27.2 ממדריד. חולה מספר 19 חזר מציריך בתאריך 4.3.החולים נמצאים בבידוד. פרטים מלאים על החקירה האפדימיולוגית שמתנהלת...

מרץ 5, 2020

תיירים מיוון

​דווח על תיירים מיוון, ששהו בישראל וברשות הפלסטינאית בין 19-27.2.20, ולאחר חזרתם ליוון חלו ונמצא כי הם חיוביים לנגיף קורונה החדש. אנו עורכים חקירה אפידמיולוגית, בשיתוף הרשות הפלסטינאית, והמידע הרלוונטי...

מרץ 5, 2020

בחינות רישוי ממשלתיות בצל הקורונה

בהתאם להנחיות של משרד הבריאות מי שחזר לארץ בטווח 14 הימים לפני מועד הבחינה וצריך לשהות בבידוד לא יורשה להיבחן. מעבר לכך, קיום הבחינות נשאר באותה מתכונת וללא שינוי. נבחן...

מרץ 5, 2020

הבהרה לגבי מכבי ת״א

בהתאם להנחיות משרד הבריאות כל מי ששהה במדינות הקבועות בצו הבידוד ב-14 הימים האחרונים מחויב לשהות בבידוד. קבוצת הכדורסל של מכבי ת"א לא הוחרגה מתחולת הצו ואם שחקניה שהו במדינה...