Group Created with Sketch.

אזהרה לציבור בעקבות פניות למשרד הבריאות בעניין בנוגע ל”מרכז אשחר לריפוי טבעי

“מרכז אשחר לריפוי טבעי” מאפשר לטענתם לפונים אליהם להירפא ואף להתרפא לצמיתות , לכאורה, מאינספור מחלות ומצבים רפואיים שונים וקשים, בין היתר באמצעות שיטת טיפול המכונה בשם “תזונה כירורגית”.