Group Created with Sketch.

פרסומים מטעים של “טודיקאמפ” כאמצעי טיפול בעקבות הדבקות בווירוס הקורונה

​לוועדה המייעצת לבדיקת הטעיית הציבור בפרסום הועברו פניות בנוגע לפרסומי מוצר בשם “טודיקאמפ” המשווק כ”תכשיר טבעי” למגוון מחלות ומצבים, בין היתר לטיפול והצלת חיים במקרה של הדבקה בווירוס הקורונה.