Group Created with Sketch.

כלב נגוע בכלבת במשגב עם בגליל העליון

התקבלה הודעה על כלב חיובי לכלבת, במשגב עם, בגליל העליון, בתאריך 25.9.2020. כל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 11.9-25.9.2020 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בצפת