Group Created with Sketch.

תן נגוע בשמורת הבניאס שבגליל העליון.

​למרות שחלפו שבועיים, אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 21/8/20 עד 4/9/20 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בצפת