Group Created with Sketch.

​ הרתחת מי שתייה ובישול עד להודעה חדשה במושב נטועה

עקב תקלה במערכת אספקת מי השתייה וחשש לחריגות באיכות המים, ניתנה הוראה של משרד הבריאות להרתיח את המים לפני שתייה ובישול עד להודעה חדשה במושב נטועה.