Group Created with Sketch.

מכשירי אולטרסאונד POCUS במרכזים הרפואיים הגריאטריים הממשלתיים

מרכזים הרפואיים הגריאטריים הממשלתיים צוידו במכשירי אולטרסאונד לצד מיטת המטופל והצוותים הרפואיים הוכשרו לשימוש בהם במסגרת ההערכות למגיפת הקורונה.