Group Created with Sketch.

אזהרת רחצה בחוף זמיר – חיפה

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני הרחצה בחוף זמיר בחיפה בשל תוצאות בקטריאליות חריגות שהתקבלו.