Group Created with Sketch.

אזהרה משימוש במוצרים שלא קיבלו רישיון משרד הבריאות – אלכוג’ל

מזהיר המשרד את הציבור כי שימוש במוצרים שלא קיבלו רישיון משרד הבריאות שהרכבם לא נבדק ובטיחותם אינה ידועה, עלול להזיק לבריאות הציבור.