Group Created with Sketch.

​משרד הבריאות מזהיר את התושבים במושב משמרת כי המים המסופקים פסולים לשתייה

​משרד הבריאות מזהיר את התושבים במושב משמרת כי המים המסופקים פסולים לשתייה, בישול, צחצוח שיניים והכנת תרופות