Group Created with Sketch.

צו הפסקה מנהלי לבית מאפה וקונדטוריה “וי. אר. בית מאפה בע”מ”, קרית חיים

רופא מחוז חיפה, חתם על צו הפסקה מנהלי לבית מאפה וקונדטוריה “וי. אר. בית מאפה בע”מ”, ברחוב האצטדיון 25 בקרית חיים