Group Created with Sketch.

פרסומי “הודעה לעיתונות” שהופצה על ידי חברת פיליפ מוריס בנוגע לסיגרית ה”אייקוס” המשווקת בישראל

​בועדה לבדיקת הטעיית הציבור התקבלו פניות בעקבות פרסומי “הודעה לעיתונות” שהופצה על ידי חברת פיליפ מוריס בנוגע לסיגרית ה”אייקוס” המשווקת בישראל, בעקבות הודעת מינהל המזון והתרופות האמריקאי מיום 7.7.20 ביחס לשימוש במוצרי “אייקוס”.