Group Created with Sketch.

“בדיקת קורונה פרטית V.I.P “לציבור החרדי”, משווק ללא אישור משרד הבריאות

​משרד הבריאות מזהיר כי, ערכות מאושרות לבדיקות קורונה לשימוש האוכלוסייה באופן עצמי, והמוצר המפורסם כ”בדיקת קורונה פרטית V.I.P” לציבור החרדי ” משווק ללא אישור משרד הבריאות, עלול להטעות ולסכן את המשתמש, סביבתו הקרובה והציבור.