Group Created with Sketch.

מוצרי החלקת שיער ללא רישיון

המשרד מזהיר את המספרות והציבור כי שימוש במוצרים שלא קיבלו רישיון משרד הבריאות או הוספת חומרים שהרכבם לא נבדק ובטיחותם אינה ידועה, עלולה להזיק לבריאות.