Group Created with Sketch.

הממשלה אישרה את מינויו של פרופ’ חזי לוי לתפקיד מנכ”ל משרד הבריאות

​הממשלה אישרה כעת את מינויו של פרופ’ חזי לוי לתפקיד מנכ”ל משרד הבריאות.