Group Created with Sketch.

איסור רחצה בחוף בית ינאי

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרחצה בחוף בית ינאי, עקב חשד לזיהום הים שמקורו בנחל אלכסנדר. המשרד ממשיך במעקב.