Group Created with Sketch.

אזהרה מפני צריכה ורכישה של המוצרים המפורטים המשמשים כג’ל להגיינת הידיים

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכה ורכישה של המוצרים הבאים המשמשים כג’ל להגיינת הידיים אשר נתפסו בפעילות משותפת של משרד הבריאות (אגף אכיפה ומחלקת תמרוקים) בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל.