Group Created with Sketch.

אזהרה מפני רכישת ג’ל אלכוהול מזוייף ש.שוורץ

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכה ורכישה של ג’ל אלכוהול ש.שוורץ אשר נמצאו מזוייפים המוצרים משווקים מבלי שנבדקו וללא רישיון משרד הבריאות כדין.
למוצר המזוייף יש משאבה בצבע כחול במקום צבע שקוף או לבן, כמו כן קידוד המוצר מופיע על גבי המדבקה במקום ישירות על גבי הבקבוק הציבור מתבקש שלא לעשות שימוש במוצר זה שהרכבו ואיכותו אינם ידועים ולהחזירו לנקודות המכירה.
משרד הבריאות מזהיר את הציבור כי שימוש במוצרים שלא קיבלו רישיון משרד הבריאות או שימוש במוצרים שלא על פי תנאי רישיונם עשוי להזיק לבריאות הציבור.
משרד הבריאות מודיע כי, יש לבדוק היטב כי התמרוקים בהם נעשה שימוש הינם תמרוקים מאושרים בלבד שאינם מכילים חומרים נוספים שהרכבם לא נבדק ובטיחותם לא ידועה.
ניתן לבדוק באתר האינטרנט של משרד הבריאות במאגר התמרוקים את קיומם של רישיונות לתמרוקים ואת מטרת השימוש המאושרת.