Group Created with Sketch.

חולה 45: אישה מירושלים בשנות ה-60 לחייה

חולה מספר 45 היא אישה בשנות השישים לחייה מירושלים. אובחנה אמש כחיובית לנגיף הקורונה. החולה היא מגע של תייר צרפתי חולה מאומת שביקר בארץ.