Group Created with Sketch.

סיכום החקירה האפידמיולוגית – חזר מטנריף (חולה מספר 49)

קורונה – חולה מספר 49 ממחוז חיפה חזר מטנריף בתאריך 4.3.20. להלן סיכום החקירה האפידמיולוגית.