Group Created with Sketch.

סיכום החקירה האפידמיולוגית – חזרה מטנריף (חולה מספר 50)

קורונה – חולה מספר 50 ממחוז חיפה, חזרה מטנריף דרף מדריד ב3.3.20, להלן סיכום החקירה האפידמיולוגית.