Group Created with Sketch.

“פייק ניוז” לגבי קורונה בגבעתיים – היזהרו !

בשעות האחרונות (שבת 7/3/20 ) עוברות המון הודעות ״פייק ניוז״ לגבי קורונה. האחרונה היא הודעה לא נכונה לגבי גבעתיים.
משרד הבריאות מדגיש כי הודעות רשמיות ומאומתות נמצאות רק באתר המשרד,