Group Created with Sketch.

חולה מספר 24 מאזור המרכז, שהיתה במגע עם קבוצת הצליינים מיוון

חולה מספר 24 מאזור המרכז, היתה במגע עם קבוצת הצליינים מיוון ושהתה איתם בטיסה בה חזרו ליוון.
טיסה מתל אביב לאתונה ב-27.2 בחברת AEGEAN טיסה מספר A3925.
טיסה מאתונה לתל אביב ב-2.3 בחברת AEGEAN טיסה מספר A3924.
פרטים מלאים על החקירה האפדימיולוגית שמתנהלת יפורסמו בקרוב.
נוסעי הטיסה מתבקשים להכנס לבידוד ביתי לפי הוראות משרד הבריאות ולדווח על כך באתר משרד הבריאות 
או במוקד משרד הבריאות בטלפון 5400*
אם במהלך הבידוד מופיעים סימפוטמים של חום או שיעול או קושי בנשימה יש להתקשר באופן מיידי למוקד 101
של מד״א על מנת לברר צורך בבדיקת הנגיף.
להנחיות בדבר אופן בידוד ביתי באתר משרד הבריאות.