Group Created with Sketch.

סיכום חקירה אפידמיולוגית – חולה קורונה מספר 17 ממרכז הארץ

להלן סיכום החקירה האפידמיולוגית של החולה:
חולה מספר 17 הינו פנסיונר ממרכז הארץ שחזר מאיטליה בתאריך 29/2. החולה נסע משדה התעופה לביתו ברכבו הפרטי, הגיע לביתו ונכנס לבידוד מיידית.
להלן פרטי הטיסה בה נכח המחייבים את האנשים שהיו עמו על טיסה זו להיכנס לבידוד:
טיסה  ונציה – ת״א, חברת איזיג׳ט שיצאה בשעה 12:20 בתאריך 29.2 ומספרה EJ3342.
כל מי שהיה על טיסה זו, מתבקש להיכנס לבידוד ביתי לפי הוראת משרד הבריאות ולדווח על כך באתר משרד הבריאות או במוקד משרד הבריאות בטלפון 5400.
אם במהלך הבידוד מופיעים סימפטומים של חום או שיעול או קושי בנשימה יש להתקשר באופן מידי למוקד 101 של מד״א על מנת לברר צורך בבדיקת הנגיף.
להנחיות בדבר אופן בידוד ביתי >
החקירה האפידימיולוגית ממשיכה, ובאם יתגלו פרטים נוספים, הם יפורסמו לציבור.
מידע בנושא הקורונה במוקד של משרד הבריאות בטלפון 5400*, במוקדים של קופות החולים או ביישומון (אפליקציה) coronApp או במוקד 101 של מד״א על מנת לברר צורך בבדיקת הנגיף.