Group Created with Sketch.
חולים
{{totalDeciesed.totalCount}}
ישראל
{{totalDeciesed.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
חולים בישראל
{{totalInIsrael}}
{{city.title}}
{{city.covid_cases.length}}
אחרים
{{otherCities}}
דווח עכשיו
החלימו
{{totalRecovered.totalCount}}
ישראל
{{totalRecovered.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
מתים
{{totalDead.totalCount}}
ישראל
{{totalDead.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
אוקטובר 1, 2020

פרסומים מטעים של “טודיקאמפ” כאמצעי טיפול בעקבות הדבקות בווירוס הקורונה

​לוועדה המייעצת לבדיקת הטעיית הציבור בפרסום הועברו פניות בנוגע לפרסומי מוצר בשם "טודיקאמפ" המשווק כ"תכשיר טבעי" למגוון מחלות ומצבים, בין היתר לטיפול והצלת חיים במקרה של הדבקה בווירוס הקורונה.

אוקטובר 1, 2020

כלב נגוע בכלבת במשגב עם בגליל העליון

התקבלה הודעה על כלב חיובי לכלבת, במשגב עם, בגליל העליון, בתאריך 25.9.2020. כל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל...

ספטמבר 30, 2020

תן נגוע בשמורת הבניאס שבגליל העליון.

​למרות שחלפו שבועיים, אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 21/8/20 עד 4/9/20...

ספטמבר 29, 2020

תן נגוע בכלבת בישוב נטועה שבגליל העליון

תן נגוע בכלבת בישוב נטועה שבגליל העליון, אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין...