Group Created with Sketch.
חולים
{{totalDeciesed.totalCount}}
ישראל
{{totalDeciesed.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
חולים בישראל
{{totalInIsrael}}
{{city.title}}
{{city.covid_cases.length}}
אחרים
{{otherCities}}
דווח עכשיו
החלימו
{{totalRecovered.totalCount}}
ישראל
{{totalRecovered.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
מתים
{{totalDead.totalCount}}
ישראל
{{totalDead.israel}}
{{country[0]}}
{{country[1]}}
דצמבר 4, 2020

החזרה יזומה של ביצי דג זנדר וביצי דג שיבוט

חברת א.שים יבוא 2011 בע"מ, מתכבדת להודיע, שבעקבות טעות שאינה מקורה בחברה, שווקו דוגמאות מוצרים מבלי שנערכו להן בדיקות כנדרש בנמל. המוצרים המיוצרים ע"י חברת ויקטוריה רוסיה

נובמבר 30, 2020

אזהרה לציבור בעקבות פניות למשרד הבריאות בעניין בנוגע ל”מרכז אשחר לריפוי טבעי

"מרכז אשחר לריפוי טבעי" מאפשר לטענתם לפונים אליהם להירפא ואף להתרפא לצמיתות , לכאורה, מאינספור מחלות ומצבים רפואיים שונים וקשים, בין היתר באמצעות שיטת טיפול המכונה בשם "תזונה כירורגית".

נובמבר 29, 2020

​ חומרי בישום במוצר Moisture Surge של CLINIQUE

מדיווח שהתקבל במשרד הבריאות עפ"י הודעת נציג היצרן, האצוות להלן G20 ו-B10 מכילים רכיבי בישום. כחלק מתהליך הייצור חומרי בישום נוספו בטעות אל תוך המוצר. תמהיל הרכיבים הייעודיים של המוצר...

אוקטובר 1, 2020

פרסומים מטעים של “טודיקאמפ” כאמצעי טיפול בעקבות הדבקות בווירוס הקורונה

​לוועדה המייעצת לבדיקת הטעיית הציבור בפרסום הועברו פניות בנוגע לפרסומי מוצר בשם "טודיקאמפ" המשווק כ"תכשיר טבעי" למגוון מחלות ומצבים, בין היתר לטיפול והצלת חיים במקרה של הדבקה בווירוס הקורונה.

אוקטובר 1, 2020

כלב נגוע בכלבת במשגב עם בגליל העליון

התקבלה הודעה על כלב חיובי לכלבת, במשגב עם, בגליל העליון, בתאריך 25.9.2020. כל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל...

ספטמבר 30, 2020

תן נגוע בשמורת הבניאס שבגליל העליון.

​למרות שחלפו שבועיים, אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 21/8/20 עד 4/9/20...

ספטמבר 29, 2020

תן נגוע בכלבת בישוב נטועה שבגליל העליון

תן נגוע בכלבת בישוב נטועה שבגליל העליון, אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין...